Naše služby

Naše služby poskytujeme flexibilne šité na mieru klientovi. Spokojnosť klienta je pre nás prvoradá. Pri poskytovaní našich služieb dbáme na včasnosť a obsiahlosť služieb. Ponuka našich služieb je rozsiahla, od poradenstva súvisiacim s ukončením živnosti, založením s.r.o., vedením účtovníctva, poradenstva pri optimalizovaní daňových a odvodových povinností, poradenstva pri kúpe spoločnosti, vykonanie due dilligence, daňového poradenstva a auditu.

Vedenie účtovníctva
 • Ponúkame Vám profesionálne vedenie účtovníctva a taktiež poradenstvo pri optimalizácii dańových nákladov.
 • Finančné účtovníctvo (so zameraním na finančné transakcie v oblasti cenných papierov, majetkových účastí, kapitálové a finančné výnosy).
 • Spracovanie účtovných závierok a podkladov pre daňové priznanie.
 • Implementácia účtovných systémov.
 • Rekonštrukcia účtovníctva.
 • Vypracovanie vnútorných noriem a smerníc.
 • Kontrola a dohľad nad účtovníctvom.
Zakladanie s.r.o.

Zabezpečíme pre Vás pohodlné založenie s.r.o.! Vy len u notára podpíšete potrebné dokumenty, všetko ostatné pre Vás zabezpečíme. Vybavíme pre Vás odhlásenie živnosti, vybavíme žiadosť na živnostenskom úrade, poradíme pri výbere predmetov činnosti, pripravíme všetky potrebné dokumenty a podáme návrh na Obchodný register. Pri elektronickom ohlásení voľných živností sa neplatí poplatok, preto pre Vás ušetríme náklady.

Cena za naše služby: 250 €

Služba kompletného založenia s.r.o.

 • založenie s.r.o. podľa Vašich požiadaviek a predstáv,
 • konzultácia predmetov podnikania,
 • vypracovanie dokumentov potrebných na založenie s.r.o.,
 • zabezpečenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy), pričom voľné živnosti sú v cene balíka a viazané a remeselné živnosti sú s 50 % zľavou na správnom poplatku (tzn. úspora v sume 7,50 EUR za každú viazanú a remeselnú živnosť),
 • vypracovanie žiadosti o udelenie súhlasu správcu dane so zápisom spoločnosti do Obchodného registra SR, a to za každého spoločníka,
 • vypracovanie a podanie elektronického návrhu na zápis Vašej s.r.o. do Obchodného registra SR, a to s 50 % zľavou na súdnom poplatku (tzn. úspora v sume 165,75 EUR),
 • registrácia s.r.o. u správcu dane na získanie DIČ.

Služba asistovaného založenia s.r.o.

V porovnaní so službou asistovaného založenia s.r.o., služba kompletného založenia s.r.o. poskytuje nasledujúce výhody:

 • žiadne správne poplatky za voľné živnosti,
 • 50 % zľava na správnych poplatkoch za viazané a remeselné živnosti (úspora 7,50 EUR za každú viazanú a remeselnú živnosť),
 • získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) zabezpečíme my,
 • žiadosť o udelenie súhlasu správcu dane so zápisom spoločnosti do Obchodného registra SR Vám vypracujeme my, a to za každého spoločníka.

Vašou jedinou úlohou bude podpísať nami vypracované dokumenty k založeniu s.r.o. u notára alebo na matrike. O všetko ostatné sa postaráme my!

Prečo využiť naše služby? Pretože môžete ušetriť až 168 €.

Porovnanie nákladov na založenie s.r.o.

Pre porovnanie nákladov využijeme príklad novozakladanej s.r.o. s dvoma spoločníkmi, ktorá bude mať v predmete činnosti 10 voľných živností a 5 viazaných živností. Náklady na založenie takejto spoločnosti zobrazuje nasledujúca tabuľka:

porovnanie

Ak ste sa rozhodli pre využitie našich služieb registrácie, kontaktujte nás. Pošleme Vám registračný formulár, po ktorého vyplnení môžme začať ihneď s registráciou.

Mzdy a personalistika
 • Ponúkame Vám profesionálne vedenie miezd a mzdovej agendy, taktiež poradenstvo pri optimalizácii odvodových povinností.zúčtovanie mzdy s výpočtom odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
 • Spracovanie mesačných výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
 • Príprava výplatných pások pre zamestnancov.
 • Príprava príkazov na úhradu pre všetky potrebné platby.
 • Registrácia a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach.
 • Vyhotovenie výstupných dokladov pri ukončení pracovného pomeru.
 • Informácie o aktuálnych zmenách v zákonoch, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti.
 • Vypracovanie vnútorných noriem a smerníc.
Daňové poradenstvo
 • V našej firme nájdete tím odborníkov, ktorí sa precízne venujú Vašim otázkam a potrebám. Pri svojej činnosti využívajú taktiež spoluprácu s daňovým poradcom a slovenskými daňovými autoritami.
 • Optimalizácia daňového základu a daňových povinností.
 • Riešenie otázok v súvislosti s medzinárodným zdaňovaním, vysvetlenie a aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • Spracovanie daňových priznaní a poradenstvo pri ich spracovaní.
 • Odborné poradenstvo ku všetkým druhom daní a otázok s tým súvisiacich.
 • Due dilligence.
 • Informácie a upozornenia na aktuálne zmeny zákonov.
Audit
 • Ponúkame Vám profesionálne vedenie účtovníctva a taktiež poradenstvo pri optimalizácii dańových nákladov.
 • Finančné účtovníctvo (so zameraním na finančné transakcie v oblasti cenných papierov, majetkových účastí, kapitálové a finančné výnosy).
 • Spracovanie účtovných závierok a podkladov pre daňové priznanie.
 • Implementácia účtovných systémov.
 • Rekonštrukcia účtovníctva.
 • Vypracovanie vnútorných noriem a smerníc.
 • Kontrola a dohľad nad účtovníctvom.