Elektronická schránka

Zriadenie a aktivácia elektronickej schránky Od 1.8.2016 sa začal proces aktivácie elektronických schránok, ktorý bude trvať do 31.12.2016. Táto schránka je nutná k úspešnej komunikácii s orgánmi verejnej moci. Od 1.1.2017 do elektronických schránok už budú doručované všetky zásielky od orgánov verejnej moci a kto to nebude mať zriadené, bude platiť fiktívne doručovanie. To znamená, ak…

Details

Prah oslobodenia pre podávanie INTRASTATU pre rok 2016

Prah oslobodenia pre podávanie INTRASTATU pre rok 2016: prah oslobodenia pre prijatie ……………..200 000 EUR prah oslobodenia pre odoslanie………….400 000 EUR V prípade prekročenia prahu oslobodenia či už pre prijatie alebo pre odoslanie vzniká povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT vždy do 15.dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade ak jednotka neprijala prípadne neodoslala tovar v hodnote spolu vyššej…

Details

Nové poistné na sociálne poistenie pre živnostníkov od 1.8.2016

Ak ste živnostník, pozor! V termíne 8.8.2016 je potrebné zaplatiť poistné na sociálne poistenie v novej výške. Na novú výšku upozornila sociálna poisťovňa v júli. Ak ste mali odklad podania daňového priznania, novú výšku platíte v októbri 2016. Ak ste odklad podania nemali a list ste neobdržali vyhľadajte miestne príslušnú pobočku sociálnej poisťovne a zistite si výšku nového poistného. Ak…

Details

Pozor na nelegálnu prácu pri objednávke služieb od 18.6.2016

Pozor na objednávku služieb od 18.6.2016 u podnikateľov, ktorí využívajú na dodávku svojich služieb nelegálnu prácu. Ak totiž objednáte službu a podnikateľ Vám ju poskytne pomocou človeka zamestnaného načierno dopúšťate sa porušenia zákona aj Vy a hrozí Vám pokuta od inšpektorátu práce. Výška pokuty: od 2 000 eur do 200 000 eur. Ak dodávateľ zamestnáva načierno dve…

Details

Register diskvalifikácii – zoznam tzv. zakázaných konateľov od 1.1.2016

Od 1.1.2016 sa zavádza register diskvalifikácii. Ten obsahuje údaje o fyzických osobách, ktoré majú súdom zakázané vykonávanie funkcií v družstvách a obchodných spoločnostiach. Na základe informácií z tohto registru je možné okamžite vymazať takúto osobu z obchodného registra príslušným súdom. Register diskvalifikácií je neverejným registrom, za poplatok môže žiadateľ z neho záskať informáciu či daná osoba má v tomto registry…

Details

Pomôžeme vám: Účtovníctvo, daňové poradenstvo a audity

V spolupráci s www.hlasludu.sk, ktorá poskytuje svojím čitateľom informácie aj v oblastiach účtovníctva, miezd a daní, sme zodpovedali súhrn otázok, ktoré najčastejšie dostali od svojich čitateľov. Prečítajte si celý článok, možno tieto otázky trápia aj Vás. Prečítajte si kompletný článok Za rok 2014 moja s.r.o. vykázala nižšiu daňovú povinnosť ako výška daňovej licencie. Zaplatil som teda daňovú…

Details